účetnictví - daně

Bezpečně Vás provedeme labyrintem daní

Mzdové limity 2021

 

 • minimální mzda měsíční  -  15 200 Kč
 • minimální mzda hodinová  -  90,50 Kč
 • minimální roční výdělek pro nárok na daňový bonus  -  91 200 Kč
 • maximální sleva na "školkovné"  -  15 200 Kč
 • limit pro solidární zvýšení daně  -  1 701 168 Kč

Zálohy na pojištění OSVČ pro rok 2021

 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2019

   Minimální záloha
 hlavní činnost
 
 Minimální záloha
 vedlejší činnost
 Od kdy
 Sociální pojištění  2 588 Kč      1 035 Kč  Po podání přehledu
 Nemocenské pojištění     147 Kč        147 Kč  
 Zdravotní pojištění  2 393 Kč  Není stanovena  Od 1.1. 2021

Stravenky 2021
Stravenkový paušál 2021

Výše stravného v roce 2021 ovlivní i stravování zaměstnanců. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro zaměstnanecký benefit formou nového peněžitého příspěvku tzv. stravenkového paušálu. Peněžitý příspěvek za jednu směnu bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů i odvodů pojistného do výše 70% horního limitu stravného připracovní cestě trvající 5-12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem. V roce 2021 se tak bude jednat o částku 75,60 Kč (70% z 108 Kč)

Stravné a cestovní náhrady 2021

Nové sazby stravného v tuzemsku a zahraniční cestovní náhrady pro rok 2021

Nová vyhláška zvyšuje sazby stravného, průměrnou cenu pohonných hmot, včetně sazby základní náhrady osobních vozidel.

I v letošním roce dochází ke zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech. 
 

Výše stravného za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce v roce 2021

 Délka pracovní cesty  Podnikatelská sféra
 5 až 12 hodin (neplatí pro OSVČ)    91 – 108 Kč
 Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin  138 – 167 Kč
 Déle než 18 hodin  217 - 259 Kč

 

V oblasti krácení stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
 

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách v roce 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč.
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč.

 

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2021

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2019 činí:

 • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
 • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
 • 27,20 Kč u motorové nafty
 •  5 Kč za 1 kWh elektřiny

 

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2021

A ve kterých zemích si zaměstnanci na dietách na zahraničních pracovních cestách polepší? Mění se základní sazby stravného u 17-ti zemí.

Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích. Jedná se např.
 

Základní sazby zahraničního stravného – změny pro rok 2021

 Země   Měnový kód   Základní sazba 2021   Základní sazba 2020
 Bulharsko  EUR  40  35
 Slovinsko  EUR  40  35
 Švédsko                    EUR  55  50

Opatření ministerstva průmyslu

 

AKTUALIZOVÁNO 21. 10. 2020 - Jaká mimořádná opatření týkající se nejen podnikatelů a živnostníků v současné době v souvislosti s koronavirem platí? A jak je to s pomocí firmám a OSVČ?


Najdete ke stažení v dokumentech níže - v tomto odkaze


vaše IP adresa:
34.207.247.69